Truhlářské disperzní lepidlo Aquence KL 730 D3 5kg

Truhlářské disperzní lepidlo Aquence KL 730 D3 5kg

Truhlářské disperzní lepidlo D3 je montážní lepidlo bílé barvy na bázi polyvinylacetátu, po zaschnutí se stává transparentním.

Více detailů


409 Kč vč. DPH
338 Kč bez DPH

Dostupnost: skladem

6 ks na skladě

- vysoce odolné vůči vodě

- montážní lepení oken, dveří, schodů, masivního dřeva

- k lepení velkých ploch, dveří a schodů

CHARAKTERISTIKA

Perdix - Truhlářské disperzní lepidlo D3 je montážní lepidlo bílé barvy na bázi polyvinylacetátu, po zaschnutí se stává transparentním. Lepidlo je vhodné na lepení masivního dřeva, jádrových desek a kompozitních dřevěných panelů, dveří a schodů, oken, okenních rámů, kompozitních okenních dílů, všude kde je potřebná vysoká odolnost proti vodě. Odolnost odpovídá třídě D3/EN 204.

VLASTNOSTI

- středně viskozní
- rychle vytvrzující
- spáru vyplňující
- dlouhá otevřená doba
- možnost síťování pomocí tvrdidla do třídy D4/ EN204

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H315  Dráždí kůži.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů.

Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladujte v původním těsně uzavřeném obalu po dobu 6 měsíců na suchém a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Před použitím důkladně promíchejte.

Otevřený čas [min]: cca 8

Lisovací čas: množství nánosu cca 100 g/ m2  ≥ 10 min

množství nánosu cca 200 g/ m2  ≥ 20 min

(plošné lepení, 8-12 % vlhkost dřeva, 20 °C pokojová a materiálová teplota, tak jako 65 % relativní vlhkost vzduchu a 0,5 N/ mm2)

Skutečná otevřená doba a doba tuhnutí je ovlivňována pracovními poměry, teplotou, vlhkostí a savostí dřeva, povahou lepených ploch, pnutím materiálu, množstvím nánosu lepidla. Konečná pevnost a odolnost vodě  dle D3 je dosažena po 7 dnech od slepení. Obvykle stačí jednostranný nános lepidla. Oboustranný nános se doporučuje u tvrdých dřev a těžce lepitelných dřevin ke zvýšení pevnosti lepení, v tomto případe se prodlužuje otevřená doba. Všechny nástroje a díly přicházející do styku s lepidlem musí být vyrobeny z nerezavějící oceli nebo z plastu. Díky kyselému charakteru D3 disperzních lepidel může nastat odbarvení citlivých dřevin.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Pouze registrovaní zákazníci mohou posílat komentáře.