Truhlářské disperzní lepidlo Perdix D3 5kg

Truhlářské disperzní lepidlo Perdix D3 5kg

Perdix - Truhlářské disperzní lepidlo D3 je montážní lepidlo bílé barvy na bázi polyvinylacetátu, po zaschnutí se stává transparentním.

Více detailů


409 Kč vč. DPH
338 Kč bez DPH

Dostupnost: skladem

6 ks na skladě

- vysoce odolné vůči vodě

- montážní lepení oken, dveří, schodů, masivního dřeva

- k lepení velkých ploch, dveří a schodů

CHARAKTERISTIKA

Perdix - Truhlářské disperzní lepidlo D3 je montážní lepidlo bílé barvy na bázi polyvinylacetátu, po zaschnutí se stává transparentním. Lepidlo je vhodné na lepení masivního dřeva, jádrových desek a kompozitních dřevěných panelů, dveří a schodů, oken, okenních rámů, kompozitních okenních dílů, všude kde je potřebná vysoká odolnost proti vodě. Odolnost odpovídá třídě D3/EN 204.

VLASTNOSTI

- středně viskozní
- rychle vytvrzující
- spáru vyplňující
- dlouhá otevřená doba
- možnost síťování pomocí tvrdidla do třídy D4/ EN204

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H315  Dráždí kůži.
H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P501 Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů.

Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladujte v původním těsně uzavřeném obalu po dobu 6 měsíců na suchém a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Před použitím důkladně promíchejte.

Otevřený čas [min]: cca 8

Lisovací čas: množství nánosu cca 100 g/ m2  ≥ 10 min

množství nánosu cca 200 g/ m2  ≥ 20 min

(plošné lepení, 8-12 % vlhkost dřeva, 20 °C pokojová a materiálová teplota, tak jako 65 % relativní vlhkost vzduchu a 0,5 N/ mm2)

Skutečná otevřená doba a doba tuhnutí je ovlivňována pracovními poměry, teplotou, vlhkostí a savostí dřeva, povahou lepených ploch, pnutím materiálu, množstvím nánosu lepidla. Konečná pevnost a odolnost vodě  dle D3 je dosažena po 7 dnech od slepení. Obvykle stačí jednostranný nános lepidla. Oboustranný nános se doporučuje u tvrdých dřev a těžce lepitelných dřevin ke zvýšení pevnosti lepení, v tomto případe se prodlužuje otevřená doba. Všechny nástroje a díly přicházející do styku s lepidlem musí být vyrobeny z nerezavějící oceli nebo z plastu. Díky kyselému charakteru D3 disperzních lepidel může nastat odbarvení citlivých dřevin.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Pouze registrovaní zákazníci mohou posílat komentáře.