I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Otevírací doba

Objednávky přes e-mail: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Prodejní hala na adrese Černý les 1, 256 01 Benešov:   Pondělí-Pátek: 8:00 – 16:00
Sobota:          po dohodě


IV. Ceníky

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.


V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• elektronickou poštou na adrese objednavky@truhlarstvi.in
• osobně
• telefonicky

Odstoupení od smlouvy podle § 53 Občanského zákoníku je možné při dodržení těchto podmínek:
• Žádost o odstoupení musí být podána elektronicky tzn. e-mailem nebo doporučeným dopisem
• Je možné do 14 dnů od odeslání zboží
• Zboží musí byt doručeno osobně nebo přepravní službou do 3 dnů ode dne vypovězení
• Odstoupení od smlouvy se týká pouze zboží nikoliv dopravného a balného
• Zboží nesmí vykazovat jakékoliv známky poškození a musí být dodáno včetně veškerého příslušenství.
• Na zboží bude vystaven dobropis a peníze uhrazeny do 30 dnů ode dne vystavení dobropisu

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-mail a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle katalogu výrobků
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze dokud nebylo zboží expedováno nebo pokud nebyla počata výroba. Pokud zákazník objednávku nezruší a zboží bude doručeno na uvedenou adresu a zákazník jej nepřevezme, bude mu naúčtována doprava v plné výši jako storno poplatek.

Pokud by se jednalo o zakázkovou výrobu, bude jednáno individuálně:


Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky rovnající se 70% výše kupní ceny.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

VI.Platební podmínky

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• zálohovou fakturou (zboží je odesláno až po úplném zaplacení na účet 115-395110297/0100)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


VII. Dodací podmínky

• osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Po připravení objednávky k osobnímu odběru obdrží zákazník avízo e-mailem. Zboží je nutné vyzvednout do 14 dnů od odeslání avíza. Pokud tomu tak nebude učiněno, bude účtován smluvní poplatek poplatek za uskladnění.
• zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty nebo TopTransem. Podmínkou je objednávka přijatá do 15:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin (pro zboží uvedené skladem). Cena přepravy se může lišit od automaticky vypočítané kvůli celkové hmotnosti zásilky a vzdálenosti! Po objednání zboží Vám bude cena za dopravu upřesněna.


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky  a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@truhlarstvi.in, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


DomůDomů