JavorJe zde 2 výrobků.

Roztroušeně pórovité dřevo javoru klenu se využívá v nábytkářství, kolářství, řezbářství i soustružnictví. Stejně jako dřevo javoru mléče se používá k výrobě hudebních nástrojů. Rozmanité kultivary klenu se pěstují v parcích a zahradách jako okrasné stromy.